ASELSAN uzay alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan ‘YAKUD Projesi’ hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde de yakın uzay durumsal farkındalık konusunun milli bir çözümle sağlanabilmesi için ASELSAN’da yakın zamanda “YAKUD” projesini başlattı.

YAKUD Projesi ile birlikte ASELSAN’ın Hava Savunma Komuta Kontrol tasarımı, radar, haberleşme, simülasyon, mekanik tasarım, algoritma tasarımı gibi yeteneklerinin uzay alanında da uygulanması hedefleniyor.

YAKUD ve yakın uzay durumsal farkındalığa odaklanılacak olup, LEO yörüngedeki uyduların & uzay çöplerinin tespiti sağlanacak ve değerlendirilecek bu verilerle milli uzay görevlerinin planlanmasına girdi sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında çeşitli veri kaynaklarından, gözlemevlerinden, teleskoplardan ve diğer çeşitli sensörlerden alınacak veriler birleştirilecek ve uzay hava resmi oluşturulacak.

ASELSAN’ın açıklamasında, uzman olduğu tüm alanlardaki bilgi ve deneyimi ile Türkiye Uzay Ajansının liderliğindeki Milli Uzay Programına azami katkıda bulunacağı belirtildi.

YAKUD Projesiyle de yakın yörüngelerdeki hareketlilik konusunda sağlanacak durumsal farkındalık sayesinde Uzay projelerindeki planlaması daha sağlıklı ve Türkiye’nin uzaydaki varlığı daha güvende olacak.

Türkiye’ye benzer şekilde onlarca ülkenin bu yörüngelere sürekli yeni uydular fırlatması ülkemiz üzerinden geçen uyduların tespitinin ve bu durumun farkındalığının sağlanmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bilgilerin kullanılarak, Uzaydaki bu trafiğin farkında olunmasını yakın uzay durumsal farkındalık olarak tanımlayabiliriz. Buna ek olarak daha önce fırlatılan uyduların görevini tamamladıktan sonra “uzay çöpü”ne dönmesi çözülmesi gereken bir probleme yol açmaktadır. Yakın uzay durumsal farkındalığı gerçekleştikten sonra bu uzay çöplerinin de tespiti de gerçekleştirilebilecektir.

Yörüngeler dünyaya olan mesafelerine göre beş madde altında sıralanabilir:

● LEO: Low Earth Orbit (Alçak Yörünge)

● MEO: Medium Earth Orbit (Orta Yörünge)

● GEO: Geosynchronos Earth Orbit (GEO Yörünge)

● HEO: High Earth Orbit (Yüksek Yörünge)

● Derin Uzay

Yeryüzünden bilgi alınması için isminden de anlaşıldığı üzere en alçak irtifada bulunan “LEO” yörünge kullanılmaktadır. Dünyaya birkaç yüz km yükseklikteki bu yörüngedeki uyduların faydalı yükleri yeryüzünden bilgi toplamaya oldukça elverişlidir.

Yaklaşık olarak 35.786 km irtifada bulunan GEO yörünge (İng: Geostationary Orbit veya Geosynchronos Earth Orbit) ise, periyodu itibarıyla dünyanın dönüşüyle senkron olduğu için bu yörüngedeki uydulara hep aynı bölge üzerinde kalma avantajını sağlamaktadır. Tahmin edileceği üzere iletişim ve meteoroloji uyduları çoğunlukla bu yörüngededir. 8 Ocak 2021 yılında fırlatılan TÜRKSAT-5A uydumuz da bu yörüngede görev yapacaktır. Daha önceki yıllarda gözetleme amaçlı fırlatılan GÖKTÜRK-1A ve GÖKTÜRK-2 gibi uydularımız ise LEO yörüngede görevini sürdürmektedir.

KAYNAK: ASELSAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here